To už fakt ostáva rozum stáť ... Alebo sa proste nerozumieme?

Autor: Kálmán Petőcz | 10.10.2013 o 21:59 | (upravené 10.10.2013 o 22:11) Karma článku: 11,81 | Prečítané:  2651x

Niektoré spolky, ktoré pod heslom ochrany tradičných národných a kresťanských hodnôt namietajú pomaly akékoľvek iniciatívy zamerané na zlepšenie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku, si najnovšie dali za cieľ zabrániť ratifikácii Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. A to už naozaj ostáva rozum stáť ... Alebo si proste nerozumieme? Či nechceme rozumieť?

Hodnoverné štatistiky o sexuálnom zneužívaní detí (osoby do 18 rokov veku) nie sú k dispozícii, z logických dôvodov. Prípady väčšiny detí, ktoré padnú za obeť takémuto konaniu, sa na verejnosť nedostanú. Tie deti sú totiž príliš bezbranné, aby mohli vo svoj prospech čokoľvek podniknúť. Avšak druhotné výskumy medzi dospelými ukazujú, že cca 12 až 20% žien bolo v detstve nejakým spôsobom sexuálne zneužívaných. V prípade mužov (chlapcov) je to cca 3 až 6 %. Keď tieto čísla prvýkrát zverejnil pred širokou verejnosťou (pretože na to dostal priestor v televízii, a ako všetci vieme, čo nie je v televízii, to ako keby ani neexistovalo) pán Leitman, riaditeľ o.z. Náruč zo Žiliny, redaktor, aj časť verejnosti to prijali s neveriacim údivom. Väčšina však len s chladným mlčaním. Najhoršie je, že tieto údaje sú z „nášho", civilizovaného, západného, kresťanského sveta, a nie z rozvojových krajín.  Je to teda vážny európsky problém, na ktorý Rada Európy reagovala, keď prijala vyššie spomínaný dohovor. Dohovor zaväzuje štáty, aby (konečne) urobili vážne kroky na prevenciu sexuálneho zneužívania detí, aby účinne chránili práva detských obetí a citlivo riešili následky, pokiaľ k takémuto zneužívaniu dôjde.

Naša stará známa, Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (Sekcia Ochrana detí a rodiny), však organizuje hromadnú pripomienku proti pristúpeniu k uvedenému dohovoru. Pozrime sa triezvym okom, aké sú jej hlavné výhrady.

1. Druhý článok dohovoru obsahuje tzv. univerzálnu antidiskriminačnú klauzulu: „Vykonávanie ustanovení tohto dohovoru zmluvnými stranami, najmä využívanie opatrení na ochranu práv obetí, sa zaručuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, akým je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, vierovyznanie, politický alebo iný názor, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, sexuálna orientácia, zdravotný stav, zdravotné postihnutie alebo iné postavenie." Znamená to, že dohovor poskytuje ochranu všetkým detským obetiam, bez ohľadu na to, či sú čierne, biele, bohaté, chudobné, atď. Takúto antidiskriminačnú klauzulu obsahujú všetky moderné ľudskoprávne dohovory, obsahuje ju aj náš zákon o rovnom zaobchádzaní. Hromadná pripomienka však uvedený text cituje takto: „vykonávanie ustanovení tohto dohovoru...  sa zaručuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, akým je .... sexuálna orientácia...", čiže zo všetkých pätnástich možných dôvodov diskriminácie vyberá len jeden, a na základe toho robí záver, že dohovor presadzuje „LGBTI ideológiu". Skutočne neuveriteľná ekvilibristika ...

2. Článok 6 dohovoru stanovuje: „Každá zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia, aby zabezpečila, že deťom budú počas vzdelávania na prvom a druhom stupni poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania, ako aj o prostriedkoch na ich ochranu, prispôsobené ich vývojovému štádiu. Tieto informácie, poskytnuté v určitých prípadoch v spolupráci s rodičmi, sa poskytujú v rámci všeobecných informácií o sexualite a osobitná pozornosť sa venuje rizikovým situáciám, predovšetkým tým, ktoré zahŕňajú použitie nových informačných a komunikačných technológií." Preložené do slovenčiny: deti by mali včas vedieť, že existuje niečo také, ako sexuálne zneužívanie, a mali by vedieť sa proti tomu vhodným spôsobom brániť, k čomu by štát mal vytvoriť vhodné nástroje. Napríklad dieťa by malo možnosť v prípade problémov zavolať na nejakú horúcu linku, malo by vedieť, že sa nemá púšťať do chatovania s neznámymi ľuďmi, nemalo by sa dať vylákať na neznáme miesto, malo by vedieť, aké sú znaky toho, keď si niekto „chystá pôdu" na sexuálny atak etc. Pre našich priateľov zo Sekcie ochrany detí a rodiny však „z uvedeného vyplýva, že po ratifikácii Dohovoru sa bude musieť v SR zaviesť povinné sexuálne vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ vo vyššie uvedenom rozsahu, teda aj o sexuálnom zneužívaní, a to podľa zásady nediskriminácie, t.j. s ohľadom na LGBTI komunitu, resp. ideológiu." Rozumie tomu niekto? A pod sexuálnou výchovou si, predpokladám, členovia iniciatívy predstavujú navádzanie na sex a vysvetľovanie sexuálnych praktík a polôh. Či nie?

3. Podľa čl. 11, odsek 1 „Každá zmluvná strana vytvorí účinné sociálne programy a zriadi multidisciplinárne štruktúry, aby zabezpečila potrebnú podporu obetiam, ich blízkym príbuzným a každej osobe zodpovednej za starostlivosť o ne." Ďalej, čl. 14, odsek 3 stanovuje:  „Ak sa rodičia alebo osoby, ktoré majú dieťa v osobnej starostlivosti, podieľali na jeho sexuálnom vykorisťovaní alebo sexuálnom zneužívaní, intervenčné postupy pri uplatňovaní článku 11, odsek 1, zahŕňajú: - možnosť premiestnenia údajného páchateľa, - možnosť premiestnenia obete z jej rodinného prostredia. Podmienky a trvanie takéhoto premiestnenia sa ustanovia v súlade s najlepším záujmom dieťaťa."

Pani Vranská-Rojková z tejto dikcie dedukuje, že „sa v zmysle Dohovoru majú do spoločnosti aplikovať nástroje a vytvoriť taká atmosféra, akú poznáme zo zahraničia, kde dochádza k masívnemu odoberaniu detí z rodín aj pre malicherné príčiny." Čiže sme opäť a zase pri téme tzv. juvenilnej justície.

Je dokázané, že v 60 až 90% prípadov sú sexuálne zneužívané deti obeťami osoby, ktorú dôverne poznajú - čiže členov rodiny, známych, či ľudí, s ktorými prichádzajú často do styku. Podľa pani Vronskej je sexuálne zneužívanie dieťaťa členom rodiny „malicherná príčina". Nuž, ak to chápeme tak, že rodič „má právo na dieťa", a dieťa nemá svoje vlastné práva, lebo tie sú podriadené „právu rodiny", čiže rodičov, tak je to potom asi v poriadku.

V jednom však treba dať pani Vronskej-Rojkovej za pravdu: „Slovenská spoločnosť nie je dostatočne zrelá..., a pracovníci sociálno-právnej ochrany detí nie sú dostatočne odborne a personálne pripravení", a takisto, že „táto téma vyžaduje širokú spoločenskú diskusiu". V podstate do značnej miery mnohé takéto iniciatívy chápem: ľudia sú znepokojení a majú strach z neznámeho. Verte mi, aj ja som znepokojený. Dôležité zákony sa tu prijímajú šmahom ruky, bez akejkoľvek hlbšej odbornej a verejnej diskusie a bez toho, aby verejnosť dostala dostatok informácií o aktivitách svojich politických predstaviteľov a ich pohnútkach. A bez toho, aby boli vytvorené účinné implementačné nástroje prijatých zákonov a ratifikovaných dohovorov. A to je zlé. Veľmi zlé.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Pre nové pravidlá v prvých dňoch prejdú STK len vyvolení

Stanice technickej kontroly museli prejsť zmenami.

ŠPORT

Saganov rival má unikátny štýl. Chce sa odlíšiť od ostatných

O triumfe v šprinte nerozhoduje iba aktuálna forma či taktika.

komentár ondreja podstupku

Ako dostať plasty zo slovenských riek

Mne sa stala tá nehoda, že som hádzal jeden sáčok za druhým.


Už ste čítali?